Szybka dostawa 2-5 dni

Polityka prywatności

1. Przechowywanie Danych

Polityka prywatności określa zakres przechowywania i ochrony danych zebranych podczas odwiedzin strony www.kamperologia.pl.

Regulamin Polityki Prywatności ma zastosowanie tylko do strony www.kamperologia.pl. 

Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku z korzystaniem z określonych funkcjonalności strony www.kamperologia.pl (dalej zwanej „Strona”) jest MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KROKUSOWA 13, 05-500 WÓLKA KOZODAWSKA, NIP 1231536793

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy w związku z Państwa zakupami oraz z użytkowaniem Strony, a także w innych przypadkach kontaktu z MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ takimi jak udział w promocjach lub uczestniczenie w programach lojalnościowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa i dotyczy realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

2. Kontakt z nami

Można to zrobić wysyłając list korespondencyjnie na adres:
MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KROKUSOWA 13, 05-500 WÓLKA KOZODAWSKA,
e-mailowo:
ochrona_danych@kamperologia.pl
lub telefonicznie
48 796 562 666

3. Pliki cookies

W trakcie poruszania się po Stronie są gromadzone informacje z Państwa strony, które stanowią pliki przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Stronę. Informacje te są przekazywane z użyciem technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów i nie powodują zmian konfiguracyjnych.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu możliwości korzystania z naszej Strony:
– utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się
– rozpoznanie urządzenia użytkownika
– najlepsze dostosowanie usług na Stronie
– badanie efektywności reklam

Osoby odwiedzające Stronę mogą wyłączyć cookies lub je zablokować w swojej przeglądarce.
Poprzez zmianę tych ustawień mogą jednak ograniczyć zakres funkcjonalności Strony.

Informację jak wyłączyć cookies w najpopularniejszych internetowych przeglądarkach podajemy poniżej:

Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje Internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność” i można zmienić ustawienia plików cookie

Google Chrome
W menu należy wybrać „Ustawienia”, następnie „Zaawansowane”. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” należy kliknąć przycisk „Ustawienia treści” a potem w sekcję „Pliki cookie” i można zmienić ustawienia plików cookie

Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność” i można zmienić ustawienia plików cookie

Safari
W menu należy wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”, w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie

W telefonach komórkowych czy innych urządzeniach mobilnych każdy model urządzenia obsługuje zarządzanie plikami cookies w inny sposób, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z takimi opcjami bezpośrednio w dokumentacji technicznej producenta używanego przez Państwa urządzenia mobilnego.

4. Linki do stron zewnętrznych

W ramach korzystania z naszej Strony możemy zawierać porozumienia ze stronami trzecimi, które umożliwią Państwu dostęp do innych usług typu odtwarzacze video czy aplikacje.
Każda strona trzecia stosuje swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookies podczas używania jej stron lub aplikacji.
Klikając linki prowadzące do takich stron lub uzyskując dostęp do takich aplikacji, opuszczają Państwo naszą Stronę. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie wynikające z korzystania z w/w usług.

5. Jakie dane osobowe pozyskujemy i dlaczego

Dane osobowe podane przez Państwa w trakcie procesu rejestracji konta na Stronie czy złożenia zamówienia bez rejestracji są niezbędne w procesie zawarcia i realizacji umowy, procedur reklamacyjnych lub zwrotu towaru.
W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Administrator, za pośrednictwem Strony przetwarza poniżej wyszczególnione Państwa dane osobowe przekazywane podczas procesów rejestracji na Stronie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– adres dostawy
– adres email
– numer telefonu
– hasło, jeśli utworzą Państwo konto na Stronie

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania dodatkowych danych. Odmowa podania tych danych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może uniemożliwić zawarcie umowy.

6. Jak używamy Państwa danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie innych działań dotyczących umowy, takich jak sprzedaż towarów lub usług, serwis przed i posprzedażowy, obsługa klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną.
W takich sytuacjach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność: do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b, RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (art. 6 ust. 1c, RODO), szczególnie:
– wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
– rozpatrywanie reklamacji
– udostępnienie danych organom państwowym na podstawie przepisów prawa
Dane osobowe przetwarzamy również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (art. 6 ust. 1f, RODO):
– marketing bezpośredni produktów i usług
– poprawa jakości sprzedaży
– wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia kupionego towaru
– zarządzanie aktywnością na Stronie
– obsługa klienta związana z realizacją umowy
– wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom
– ochrona przez roszczeniami
– prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami wynikającymi z przepisów prawa

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

7. Komu udostępnimy Państwa dane osobowe

W trakcie działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Strony korzystamy z pracy stron działających w charakterze podwykonawców, wykonujące w naszym imieniu działania obejmujące przetwarzanie danych osobowych.
Dlatego dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak:
– podmiotom realizującym usługi płatnicze
– podmiotom zapewniającym transport, sprzedaż i magazynowanie produktów
– podmiotom realizującym usługi świadczone drogą elektroniczną
– podmiotom świadczącym usługi marketingowe
– podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne
– podwykonawcom współpracującym z Administratorem, na podstawie umów prawnych
– podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym na podstawie obecnie ważnych i obowiązujących przepisów prawa
– podmiotom wobec których jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić określone wymogi prawne

8. W jakich krajach będą przetwarzane Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Jaki okres czasu przechowujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je wykorzystujemy.
Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych jak również nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych.

10. Prawa jakie Państwu przysługują

Mają Państwo prawo do informacji, abyśmy:
– potwierdzili jakiego rodzaju Państwa dane osobowe przechowujemy
– udostępnili Państwu przekazane nam przez Państwa dane osobowe w formie powszechnie używanego formatu elektronicznego
– poprawili jakiekolwiek nieprawidłowe dane osobowe
– usunęli Państwa dane osobowe
– tymczasowo wstrzymali wykorzystywanie Państwa danych osobowych
– zaprzestali używania Państwa danych osobowych
– zaprzestali używania Państwa danych osobowych w celach marketingowych

Mają Państwo prawo do wycofania zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia na email: ochrona_danych@kamperologia.pl lub listownie na adres: MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KROKUSOWA 13, 05-500 WÓLKA KOZODAWSKA, NIP 1231536793

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wniesienie sprzeciwu może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia na email: ochrona_danych@kamperologia.pl lub listownie na adres: MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KROKUSOWA 13, 05-500 WÓLKA KOZODAWSKA, NIP 1231536793,

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie akceptują Państwo sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi.

Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod adresem:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
tel. 22 5310300
kancelaria@uodo.gov.pl

Jeżeli jakiekolwiek informacje są nieprecyzyjne lub niepoprawne, prosimy o kontakt z nami emailowo: ochrona_danych@kamperologia.pl lub listownie na adres: MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KROKUSOWA 13, 05-500 WÓLKA KOZODAWSKA, NIP 1231536793, żebyśmy mogli je poprawić.

Zapisz się do naszego Newslettera

Jakość

Kamperologia.pl sprzedaje tylko produkty o uznanej jakości, zwracamy uwagę na szczegóły wykonania i trwałość. Zapewniamy naszym klientom jakość na lata.

Doświadczenie

Ponad 20 -letnie doświadczenie w sprzedaży i doborze produktów oraz w profesjonalnej obsłudze klienta gwarantuje naszym klientom pełną satysfakcję z zakupów.

Montaż

Profesjonalnie zajmujemy się montażem zakupionych produktów. Staranność i szybkość wykonanych projektów jest u nas wzorcowa. Montaż wykonujemy na terenie Mazowsza.

Serwis

Serwisujemy kampery i urządzenia do kempingu. Przed i po sezonie w dogodnych dla Państwa terminach. Usługi wykonujemy z należytą uwagą i gwarancją jakości.